Share

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Επικοινωνία – Συνεργασία – Μελέτη – Ομαδική Εργασία – Αποτέλεσμα

Όταν μια εταιρία αποφασίζει να λάβει μέρος σε μια διεθνή εμπορική έκθεση ή σε ένα επιστημονικό συνέδριο πρέπει να είναι προετοιμασμένη για σκληρή αλλά στο τέλος εποικοδομητική εργασία.

Η κατασκευή εκθεσιακών ή συνεδριακών περιπτέρων είναι μια αρκετά περίπλοκη περίπτωση.
Είναι σαν να κατασκευάζεις ένα κτήριο ή ένα σπίτι αλλά σε μικρογραφία.
Εμπλέκονται επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι όμως έχουν ένα κοινό σκοπό – Το Καλύτερο Αποτέλεσμα -.

Η κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας που λαμβάνει μέρος στην έκθεση. Για αυτό άλλωστε κανένα εκθεσιακό περίπτερο δεν μοιάζει με κάποιο άλλο και δεν πρέπει να μοιάζει.

Για την επιτυχημένη παρουσίαση μιας εταιρίας απαιτείτε Επικοινωνία – Συνεργασία – Μελέτη – Ομαδική Εργασία , συμβουλές από επαγγελματίες που έχουν την τεχνογνωσία και την απαραίτητη εμπειρία ώστε στο τέλος να επέλθει το επιθυμητό Aποτέλεσμα της συμμετοχής σας.

Εμείς στη MUST Design μέσα από τη μακροχρόνια εμπειρία μας και έχοντας αναλάβει κατασκευές εκθεσιακών περιπτέρων στα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα έχουμε αναπτύξει τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθούμε με τους πελάτες μας για την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου project.

Η διαδικασία και τα βήματα που θα ακολουθήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση του project είναι τα εξής :

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο project manager της εταιρίας μας που θα αναλάβει το project έχοντας το floor plan του περιπτέρου σας στην έκθεση , θα συζητήσει μαζί σας τους λόγους της συμμετοχής σας στην έκθεση και τους στόχους σας.
Οι ερωτήσεις που θα σας κάνει θα είναι στοχευμένες και θα αποσκοπούν στην όσο καλύτερη κατανόηση από μεριάς μας το τι θέλετε να αποκομήσετε από τη συμμετοχή της εταιρίας σας και τον τρόπο προβολής της ( εταιρικό ή προϊοντικό ).
Όσο πιο αναλυτικές θα είναι οι απαντήσεις σας τόσο το αρχιτεκτονικό τμήμα αλλά και οι διακοσμητές μας θα μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν καλύτερα.

ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αλλά πολύ σημαντικής μας συνάντησης , ο project manager σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό μας τμήμα θα αρχίσουν να εργάζονται πάνω στις πληροφορίες σας με σκοπό την όσο πιο δυναμική και σύγχρονη παρουσίαση της εταιρίας σας.
Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη του αρχιτεκτονικού σχεδίου αναλαμβάνουν οι διακοσμητές της εταιρίας μας για τις λεπτομέρειες αυτού με βάση τις τελευταίες τάσεις του εκθεσιακού design και όχι μόνο.
Το αποτέλεσμα της συνεργασίας των τριών τμημάτων της εταιρίας μας αποτυπώνεται σε τρισδιάστατα σχέδια τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του περιπτέρου σας με κάθε λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Μόλις ολοκληρώσουμε και σας παρουσιάσουμε την αρχική μας μελέτη για την προβολή της εταιρίας σας ξεκινάμε να συζητάμε μαζί σας για τυχόν αλλαγές και παρατηρήσεις.
Οι αλλαγές – παρατηρήσεις που μπορεί να υπάρξουν ποικίλουν από εταιρία σε εταιρία διότι κάθε εταιρία είναι διαφορετική και εως εκ τούτου θα είναι διαφορετικές και οι ανάγκες της στην κάθε έκθεση.
Αλλαγές σε διαρύθμηση χώρου , αλλαγές σε θέσεις εικαστικών , αλλαγές στον τρόπο προβολής των προϊόντων ή υπηρεσιών , κλπ.
Όλα γίνονται για ένα κοινό και μοναδικό σκοπό – ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ – παρουσία της εταιρίας σας !!!

ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ

Άφου καταγράψουμε, συζητήσουμε και συμφωνήσουμε τις επιθυμητές τελικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν ο project manager σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό τμήμα και τους διακοσμητές μας θα αρχίσουν άμεσα την υλοποίηση τους για την ολοκλήρωση του τελικού σχεδίου.
Η τελική μορφή του σχεδίου θα σας παρουσιαστεί εκ νέου με τρισδιάστατα σχέδια, κάτοψη και όψη ώστε να αποτυπώνεται κάθε λεπτομέρεια.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Θα σας αποσταλεί το συμφωνητικό το οποίο θα περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την κατασκευή του έργου , το τι θα συμπεριλαμβάνει και τον οικονομικό διακανονισμό μας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάθεση του έργου αρχίζουμε πρώτα με τις ενέργειες που απαιτούνται προς τα εκθεσιακά κέντρα.
Θα σας αποστείλουμε κάτοψη κεντρικής παροχής ρεύματος , κάτοψη νερού ( εάν υπάρχει ) και κάτοψη υδροαποχέτευσης ( εάν υπάρχει ).
Όλες οι προαναφερόμενες κατόψεις θα συνοδεύονται από τις απαραίτητες φόρμες παραγγελίας που θα είναι ήδη συμπληρωμένες από εμάς για εσάς.
Το δεύτερο και τελευταίο στάδιο εργασιών πριν την έκθεση θα είναι η επικοινωνία από πλευράς μας με τη διαφημιστική εταιρίας σας. Θα τους αποστείλουμε το τελικό σχέδιο του περιπτέρου σας ( πάντα μετά από δική σας έγκριση ), λεπτομέρειες όσο αφορά τους τύπους των ηλεκτρονικών αρχείων που θα πρέπει να έχουν τα ψηφιακά αρχεία , τα μεγέθη και τις θέσεις αυτών.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ

Από την πρώτη ώρα που θα αρχίσει η κατασκευή του περιπτέρου σας στο εκθεσιακό κέντρο θα είναι παρών ο project manager που έχει αναλάβει το έργο σας.

Θα κάνει την παραλάβη του χώρου του εκθεσιακού σας περιπτέρου από τους οργανωτές της έκθεσης , θα είναι ο επικεφαλής – συντονιστής όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και στο τέλος θα σας παραδώσει το περίπτερο στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα που έχουμε συμφωνήσει.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Μετά το πέρας της έκθεσης και σε περίπτωση που έχουμε συμφωνήσει την επανατοποθέτηση του περιπτέρου σας και σε άλλη μελλοντική έκθεση θα μεταφερθεί σε δικές μας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για αποθήκευση – προφύλαξη.

Δείγματα εκθεσιακών περιπτέρων

EN FR DE EL IT RU ES